Hãy Cùng Nhau Thực Hiện Ước Mơ Xây Dựng Thánh Thất Cao Đài Vùng Hoa Thịnh Đốn

Cao Đài Foundation Họp Mặt Thường Niên 8/2/2020

                       (Click vào đây để xem video)

Thư Cảm Tạ

 

Virginia,  Ngày 8  Tháng 2   Năm 2020

 

Kính gởi Quý Vị Quan Khách và Đồng Đạo   

Buổi sinh hoạt họp mặt thường niên do Cao Đài Foundation tổ chức ngày 8 tháng 2 năm 2020 tại hội trường Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn đã diễn tiến tốt đẹp và thành công theo luật đạo.  Hầu hết quý vị tham dự gồm đại diện cộng đồng, tôn giáo, thân hữu và đồng đạo đều phát biểu ủng hộ và hưởng ứng nồng nhiệt về dự án xây dựng Thánh Thất Cao Đài tại vùng Hoa Thịnh Đốn.  Một số quý vị có mặt, hoặc không có mặt, cũng đã gửi chi phiếu ủng hộ vào quỷ tài chánh.

Chúng tôi, nhóm thiện nguyện Cao Đài Foundation, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắt về nghĩa cử tốt đẹp này.  Nguyện sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lập trường thi công quả và cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu, và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân đến toàn thể quý vị.

 

Trân Trọng

T.M. Cao Đài Foundation

 

Hiền tài Phan Văn Ba

Thành Viên Ban Chấp Hành Cao Dai Foundation:

Hội Trưởng:    HT Phan Văn Ba
Hội Phó Nội Vụ:    Võ Thành Nhân

Hội Phó Ngoại Vụ:   Võ Thiện Toàn
Thư Ký:    Ngô Văn Tú
Thủ Quỷ:   Trần Ngọc Thảo

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

Toan-v2