Mọi đóng góp bằng PayPal, Venmo, và Zelle, 

xin gởi qua:  Caodaifoundation@gmail.com

 hoặc đóng góp bằng personal check

xin thư về:


Cao Đài Foundation

6329 Arlington Blvd., Suite B
Falls Church, VA 22044.


Mọi đóng góp sẽ được miễn thuế .

Xin Gọi 571-212-5740

hoặc liên lạc

caodaifoundation@gmail.com

Cao Dai Foundation is a 100% volunteer-based 501(c)3 nonprofit religious organization. Our mission is to provide funding to build a Cao Dai temple in the Washington DC area.  The majority of our volunteers are working professionals and retirees.