Lô Đất 2.2 Mẫu Tây Tại

15400 Lee Hwy Centreville, VA 20120

Xây Dựng Thánh Thất 

Ban vận động thành khẩn kêu gọi sự họp tác và tiếp tay của quý đồng đạo khắp nơi cùng nhau phát tâm công quả xây dựng ngôi thờ Đức Chí Tôn, Phật Mẫu tại vùng đất này . 

 

Cao Dai Foundation is a 100% volunteer-based 501(c)3 nonprofit religious organization. Our mission is to provide funding to build a Cao Dai temple in the Washington DC area.  The majority of our volunteers are working professionals and retirees.