Lô Đất 2.2 Mẫu Tây Tại

15400 Lee Hwy Centreville, VA 20120

Xây Dựng Thánh Thất 

Ban vận động thành khẩn kêu gọi sự họp tác và tiếp tay của quý đồng đạo khắp nơi cùng nhau phát tâm công quả xây dựng ngôi thờ Đức Chí Tôn, Phật Mẫu tại vùng đất này . 

 

© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com