• caodaifoundation

Lễ Ra Mắt Cao Đài Foundation


Thư Mời


Tham Dự Lễ Ra Mắt Cao Đài Foundation Vùng Hoa Thịnh Đốn


Kính thưa Quý Đồng Hương và Quý Đồng Đạo,


Cao Đài Foundation vùng Hoa Thịnh Đốn là một tổ chức thiện nguyện vô vụ lợi nhằm mục đích bảo tồn và phát triển Đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh tại hải ngoại, Cao Đài Foundation có nhiệm vụ hình thành tổ chức cơ sở hành chánh đạo và kết họp với Ban Thế Đạo, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh tại hải ngoại để thực hiện kế hoạch xây dựng Thánh Thất Cao Đài tại vùng Hoa Thịnh Đốn.


Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Đồng Hương và Đồng Đạo đến tham dự buổi lễ ra mắt ban chấp hành sẽ được tổ chức vào lúc 11:00 AM thứ Bảy 15/8/2015, tại văn phòng


Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn (Willston Multicultural Center)


6131 Willston Drive

Falls Church, VA 22044


Chương trình


1100-1130 Tiếp tân.

1130-1140 Khai mạc.

- Chào Cờ Mỹ Việt.

- Phút mặc niệm.

- Đọc kinh nhập hội.


1140-1150 Giới thiệu quan khách.

1150-1200 Hội Trưởng chào mừng quan khách và phát biểu lý do thành lập Hội.

- Giới thiệu thành phần ban chấp hành Cao Đài Foundation.


1200-1210 Sinh hoạt Đạo Cao Đài (Slide show).

1210-1230 Kế hoạch và phương án hoạt động của Cao Đài Foundation.

1230-1300 Phát biểu của Quan Khách & Đồng Đạo

1300-1400 Giải lao & ăn trưa

1400-1400 Bế Mạc

Sự hiện diện đông đảo của quý vị là vinh dự lớn cho Cao Đài Foundation. Cầu nguyện Ơn trên hộ trì và ban hồng ân đến toàn thể Quý Đồng Hương & Đồng Đạo.


Trân trọng kính chào,


T.M. Cao Đài Foundation


Hiền Tài Phan Văn Ba, Hội Trưởng

18 views0 comments

Cao Dai Foundation is a 100% volunteer-based 501(c)3 nonprofit religious organization. Our mission is to provide funding to build a Cao Dai temple in the Washington DC area.  The majority of our volunteers are working professionals and retirees.